Fizioterapija po poškodbah

Sledimo najsodobnejšim pristopom, ki omogočajo posamezniku čim hitrejšo vrnitev v šport in vsakdanje življenjske aktivnosti.

Številna stanja po poškodbah so povezana z bolečino, zmanjšano gibljivostjo, upadom mišične mase in moči. S pomočjo ustrezne fizioterapevtske obravnave zmanjšamo bolečino, preprečimo izgubo mišične mase in moči ter povečamo gibljivost. Pomembno vlogo v fizioterapevtski obravnavi po poškodbi igra proprioceptivni trening, ki predstavlja nujnost za dosego optimalnega izida rehabilitacije.

Propriocepcija je v ožjem pomenu opredeljena kot sposobnost organizma za zavestno in podzavestno prepoznavanje položajev delov lastnega telesa v prostoru. Za zaščito sklepa ob nepričakovani hitri siloviti mehanski motnji, je pomembna predvsem refleksna propriocepcija. Zavestni gibi so največkrat prepočasni, da bi preprečili poškodbo, saj so njihove živčne poti praviloma daljše od refleksnih in zato tudi počasnejše. Sam trening propriocepcije je zelo učinkovit, relativno varen, energetsko nezahteven in hkrati zelo zabaven. Trening vključuje ravnotežne vaje na ravnotežnih deskah in drugih nestabilnih podpornih površinah, ki povzročajo dinamično nestabilne položaje ciljnih sklepov. Pri tej vadbi gre za visoko stopnjo povezanosti z drugimi motoričnimi sposobnostmi, zlasti koordinacijo in agilnostjo. Agilnost posameznika je namreč odvisna od stopnje koordinacije, realizacija slednje pa od sposobnosti za zagotavljanje ravnotežnega položaja.

Učinki proprioceptivne vadbe so: povečanje mišične aktivacije po poškodbi, skrajšanje odzivnih časov refleksa na raztezanje, izboljšanje medmišične koordinacije, izboljšanje drže in ravnotežja, izboljšanje zavedanja telesa v prostoru in posledično zmanjšana dovzetnost za nastanek poškodb.